Torgallmenningen har fått skilt

Torsdag 1.mars kl.11 avduket tidligere bystyremedlem Walther – Nordahl Sørensen skiltet til Torgallmenningen som har fått sin plass på veggen til Amanda hotell.


Allmenningene er steder i byen der alle har bruksrett. I havnebyer som Haugesund var det typisk adgang til sjøen som var aktuelt som allmenninger etter hvert som strandlinjen ble tettet igjen av sjøhusrekker.

Byggingen av Indre kai fjernet det mest prekære behovet for allmenninger på fastlandssiden av Smedasundet, men på byøyene hvor private eiendommer fyller strandsonen forble behovet for rett til adgang til sjøen for alle like viktig som før. I årene der Smedasundet spilte mindre rolle i folks bruk av byen ble oppmerksomheten rundt allmenningene mindre og flere av dem ble glemt. Når boligbyggingen langs sundet skjøt fart fra 1990-tallet ble privatisering av sjøkanten igjen et tema og allmenningene igjen aktuelle.

I tillegg representerer allmenningene viktig byhistorie og arbeidet med å identifisere, skilte og igjen gjøre dem til kjente og brukte begrep på havnen er derfor svært viktig.

Det er nå tre av allmenningene som er skiltet.

Losalmenningen, Torgallmenningen og Ballastkaien

Losallmenningen: Skilt på stolpe på vestsiden.
Torgallmenningen: Skilt på vegg av Amanda hotell og Torggata 2.
Ballastkaien: To-sidig skilt på stolpe på nordsiden i nedkjørselen.

Les mer om allemannsretten og allmenningene her>>>

Utskrift