Utvidet søknadsfrist på tilskuddsordninger – frivillige lag og organisasjoner

Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger og stipend som har utvidet søknadsfristen til fredag 23. mars i år. Her finner du også endringene i retningslinjene etter vedtak i Haugesund bystyre 16.6.2010.


Tilskudd til drift, egne anlegg, spesielle kultur og idrettstiltak, ferietiltak for funksjonshemmede,
kultur- og idrettstiltak for mennesker med utviklingshemminger, nærmiljøtiltak, vennskapsbysamarbeid
og helsemessige og sosiale formål. Søknad på barne- og ungdomslederstipend har også samme frist.

For søknadsskjema og utfyllende informasjon se www.haugesund.no/forening eller ring Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00.

Retningslinjer for tilskuddordningene og oversikt over stipend og priser i Haugesund kommune.Vedtatt av Haugesund bystyre 28.5.2008. Kapittel 5.1 endret etter vedtak i Haugesund bystyre 16.6.2010 finner du her >>>>

NB! i 2012 er søknadsfristen utvidet til fredag 23. mars!

Utskrift