Grønt Flagg ordningen

Haugalandet har flere barnehager og skoler som er med, eller skal bli med i Grønt Flagg ordningen. Folkeakademiet Rogaland har lagt opp en turne med foredrag om økologisk dyrkningsmetoder og økologisk kjøkkenhage.


Målet er å skape flere kjøkkenhager for å lage en arena der barn og unge kan oppleve gleden av å dyrke sin egen mat, og få mer kunnskap om grønnsaker og urter.

Dersom dette er interessant for dere, møt opp Onsdag 21/3-2012: kjellerstua i Aksdalstunet (rett bak rådhuset).

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Satsningen på Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en Miljøskole. Kunnskaper gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.

Grønt Flagg samarbeider med Kunnskapsdepartementet, Nettverk for Miljølære i skolen og Miljøverndepartementet.

Les om "Grønt Flagg" på Lillesund skole>>>

For mer informasjon - ta kontakt med Turid Solgård i Grønn Hverdag.

Grønn Hverdag
v/Turid Solgård

tlf. 5274 3416/ 926 93 997

www.gronnhverdag.no

www.gronnhverdag.no/haugalandet

Utskrift