Det er båndtvang for hunder

1. april til 20. august er det båndtvang for hunder over hele landet. Hunder skal i perioden være i bånd eller innenfor gjerde. Her kan du lese mer om båndtvang og andre regler fra hundeloven. Det er hundeloven som regulerer hundehold i Norge. I perioden vår og sommer er dyre- og fuglelivet spesielt sårbart for forstyrrelser og skade påført av hunder. 

Lokal forskrift - § 3.Båndtvang mv. I følgende områder i Haugesund kommune er det båndtvang hele året

  • i og i tilknytning til boligområder og sentrum – med sentrum menes Skillebekkgt. i nord, Karmsundgt. i øst, Storasundgt. i sør og mot vest til og med Risøy og Hasseløy
  • i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved anlegg for lek, idrett og sport
  • turområdet rundt Haraldsvang Naturpark, rundt Løkavatnet og rundt Røyrvatnet
  • turveien fra Solandsbakken barnehage v/parkeringsplassen – Kattanakkvegen – Henning Paulsens veg – Rasmus W. Andersens veg – ned til Skjoldavegen
  • i strandsonen rundt Eivindsvatnet, med tilhørende turveier
  • Eivindsvatnet – langs vassdraget – til Tornesvatnet
  • Kyststien fra Skillebekkgt. til Kvalsvik
  • "I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo." 

Les hele den lokale forskriften her: Lokal forskrift om hundehold 

Det er verdt å merke seg at man altså skal unngå at en hund jage husdyr, fugler og ville dyr, og at den heller ikke skal skade egg og reir. I tillegg til båndtvangen regulerer også hundeloven andre sider ved hundehold. Det er også viktig å vite at hunder og hundeeier skal oppføre seg slik at de ikke skremmer andre. Hundeloven § 4 sier:

"Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel. "Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen."

Løse hunder som ikke følges av en ansvarlig kan alle ta opp hunden og levere den til politiet.

I hundeloven er det unntak fra reglene for gjeter-, politi-, jakt-, ettersøks-, blinde- og hjelpehunder.

Hele Hundeloven kan du lese på lovdata.no.

 Husk båndtvang når du er på tur med hunden din. Foto: Idar H. Pedersen

Utskrift