Haugesund klatrer på Kommunebarometeret

NHOs kommune-NM 2019 også kalt Kommunebarometeret, er nå klart. Analysen er basert på KOSTRA-tall fra 2018. Haugesund kommune er nå på en 32. plass og har klatret 46 plasser totalt fra i fjor. Kommunen ligger  på 7. plass i fylket, som er én plass ned fra 2018.  Rogaland fylke plasserer seg på en 2. plass på fylkesstatistikken.

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018 står det på NHOs nettsider.

Hva er Kommunebarometeret

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, utført i regi av NHO. Kommune-NM 2019 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Hovedfokus i rapporten er en sammenligning av fylker og kommuner, og drøfting av utviklingen i rangering fra 2013 til 2018.

Hovedelementet er en analyse av hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av kommune-Norge. Analysen er omfattende, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunen.

Plassering

  • Haugesund kommune 32. plass (78. plass i 2018)
  • Karmøy kommune 59. plass (41. plass i 2018)
  • Tysvær kommune 24. plass (193. plass i 2018)
  • Vindafjord kommune 40. plass (233. plass i 2018)
  • Sveio kommune 141. plass (102. plass i 2018)
  • Bokn kommune 265. plass (261. plass i 2018)
  • Stavanger kommune 6. plass (158. plass i 2018)
  • Sandnes kommune 13. plass (84. plass i 2018)

På 1. plass på Kommunebarometeret for 2019 ligger Oslo kommune for første gang.

Les mer her >>>

Kilde: nho.no

Rådhuset fra nordvest. Foto: Wenche Johnsen

Utskrift