"I jobb Stord"

Arbeidstiltaket "I Jobb Stord" er nå sertifisert i henhold til den europeiske kvalitetsstandarden for velferdstjenester, European Quality for Social Services (EQUASS).

Kirkens Bymisjon Haugalandet har i lang tid arbeidet målrettet med kontinuerlig forbedring og har som mål at hele virksomheten på Haugalandet skal sertifiseres i henhold til Equass-standarden.

"I Jobb Stord" er et arbeidstiltak for rusmiddelavhengige med APS-plasser (arbeidsplasser i skjermet virksomhet) i samarbeid med Nav Hordaland og Podlen Verkstad AS. Kirkens Bymisjon Haugalandet begynte tilsvarende arbeidstiltak "I Jobb Haugesund" i samarbeid med Haugesund kommune i 2007 og etablerer nå "I Jobb Odda" i samarbeid med Odda kommune. Kirkens Bymisjon Haugalandet tilhører Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland.

Utskrift