Lettere å melde seg inn i kirka

For man må personlig og fysisk være tilstede på menighetskontoret for å få meldt seg inn i statskirken. Det hjelper ikke å skrive et brev eller fylle ut et underskrevet skjema, slik som i alle andre sammenhenger, for å bli innmeldt.

-Jeg håper departementet kan lempe litt på reglene her, sier Hagen, som nok en gang har fått hjelp av fremskrittspartiets Bente Thorsen for å ta opp saken. Denne gangen i brevs form til ministeren. Dette krevet et svar, men Hagen er klar over at det er Kirkeloven som er utfordringen. Og lover endres ikke over natten.

-Der andre kirkesamfunn og organisasjoner i Norge er regulert av generalforsamlinger har vi Kirkeloven, sier Hagen. Han regner også med at opphavet til en slik lov om innmelding handler om at prestene i sin tid ønsket full kontroll på hvem som skulle bli innmeldt.

Motivet for å ta saken opp handler om at det ikke skal være vanskelig å melde seg inn i Den norske kirke. -Nå er det lettere å melde seg ut, enn inn, sier han.

-Utmelding skjer ved å fylle ut et skjema og sende det til menighetskontoret, sier Hagen.

Dagens ordning utfordrer og skaper situasjoner som blir helt urimelige. Hagen kjenner til at ved noen tilfeller har innmeldinger blitt godkjent uten oppmøte nå man på alle andre måter har kunnet godkjenne innmeldingen. Men Olav Hagen ønsker nå at det skal foregår i ordnede og enklere former.

-Vi får færre innmeldinger om folk må møte opp personlig, sier Hagen. I tider med stort fokus på medlemstallet i Den norske kirke er dette selvsagt et viktig tema.

Les mer om dette på nettsidene til Haugesundskirken >>>

Utskrift