100 år i trygghetens tjeneste

 

Brannbil på Haugesund brannstasjon

 

Haugesund Brannkorpsforening ble stiftet den 5. januar 1910, og feirer i år sitt 100-års jubileum.


Brannkorpsforeningen er brannvesenets fagforening, og har i disse årene arbeidet for de ansattes arbeidsforhold og rettigheter. Kristian Magnus Vikse signerte bøker på brannstasjonen torsdag. Boka kan du også få kjøpt på Servicesenteret. Det er dramatisk når byen brenner, men branner skaper også historie. Noe som kommer godt fram i boka «Gjennom ild og vann». Les mer hva Haugesunds Avis skriver om "Jubileumsboka" til Haugesund brannvesen.

Spennende historier
Brannkorpsforeningens og brannvesenets spennende historie er nå å finne mellom to permer, rikt illustrert med bilder fra byens vekst og utvikling. Boken gir et innblikk i materiell og slokningsutstyr opp gjennomtidene, dramatiske branner i byens trehusbebyggelse i gater ved sundet, og – ikke minst, om det samfunnsnyttige arbeidet brannvesenet påtar seg, som de flest ikke kjenner til.

Kristian Magnus Vikse
Beretningen, som fyller et viktig kapittel i Haugesunds historie, er blitt ført i pennen av Kristian Magnus Vikse, kjent som forfatter av en rekke publikasjoner som bedrifter og samfunnsliv på Hauglandet.

Lønnsvilkår i 1910
I Haugesunds Avis den 17. januar 1910 står det at brannsjef Heyerdahl Lind vil ansette en fast aspirant med lønnsvilkårene 950,- kroner i året + 100,- kroner i bekledningsgodtgjørelse. Da som nå var det ønskelig at den som ble ansatt måtte kunne et håndverk.

Fire brigader
Haugesund brannvesen består i dag av 29 årsverk fordelt på fire brigader. Hver brigade består av syv personer. Brigadelederen leder hver sin brigade og har med seg en underbrannmester som også er stedfortreder, en brannformann og fire brannkonstabler. I tillegg til dette har Røvær en bistasjon med syv deltidsmannskaper og en brannreserve på 13 deltidsmannskaper.

Ta kontakt med Jan Gunnar Dommersnes i Haugesund brannvesen for mer informasjon om boka.

Utskrift