Velkommen til Bleikemyr legesenter

Bleikemyr Legesenter er Haugesunds eneste kommunale legesenter og er underlagt helsesjefen i kommunen. Hjelpepersonellet er kommunalt ansatte og legene er selvstendig næringsdrivende. Senteret har fire fastleger (to av dem er selvstendig næringsdrivende) og fem helsesekretærer med autorisasjon samt to turnusleger. Spesialist i allmennmedisin, Teis Qvale, er veileder for turnuslegene.

Vaksinekontoret hører IKKE under legesenteret, det er en egen avdeling.  Du kan lese mer om vaksinekontoret her.

Åpningstidene våre er fra kl. 08.00 til kl. 15.30. (Bleikemyr legesenter m/ lag er stengt mellom klokken 12.00 - 12.30)

Sentralbordet er åpent fra kl. 08.30 til kl. 11.30 og fra kl. 12.45 til kl. 15.00.

Besøksadresse: Myrullvegen 3.  Besøk nettsiden www.bleikemyrlegesenter.no Her kan du også bestille legetime på nett.

Bleikemyr-legesenter

Lyst og fint venterom på Bleikemyr legesenter.

 

 

Bleikemyr-legesenter2

Bleikemyr-legesenter1

Utskrift