Hedersbevisning

Hedret for sin innsats.  Foto: Wenche JohnsenReidar Friis Thorsen, Anne Jørgensen Thorsen og Susanne Flåtene fikk i dag overrakt Norges Livredningsselskaps hedersbevisning for å ha forhindret at en person druknet på Indre kai.

Norges Livredningsselskap har behandlet innmeldt ulykke i Haugesund Havnebasseng der en person var i ferd med å drukne etter å ha falt ut i sjøen.

Ulykken fant sted 16.november 2013 og  denne personen  hadde sklidd på isen på kaikanten for deretter å falle utfor. Ulykken ble oppdaget ved at tre personer i nærheten hørte  rop på hjelp fra sjøen. Disse tre personer kom til unnsetning som medførte til at liv ble berget.

NLS, Redningsdåds komite  har besluttet å hedre Reidar Friis Thorsen, Anne Jørgensen Thorsen og Susanne Flåtene  med  Norges Livredningsselskaps hedersbevisning for  deltakelse som medførte til at personen ble reddet fra drukningsdøden.

 Reidar Friis Thorsen, Anne Jørgensen Thorsen og Susanne Flåtene ble i dag hedret for sin heltedåd.  Foto: Wenche Johnsen

Reidar Friis Thorsen, Anne Jørgensen Thorsen og Susanne Flåtene ble i dag hedret for sin heltedåd.  Med på bildet: Representanter fra Norges Livredningsselskap og ordfører Petter Steen jr.
Foto: Wenche Johnsen

Utskrift