Hovednett for sykkel

Hva er planen for hovednett for sykkel i Haugesund og på fastlands-Karmøy? I rapporten som ble lagt frem i 2014 var et av målene å doble sykkeltrafikken innen 2016 og innen utgangen av 2020 skal 20 % av alle reiser foretas på sykkel.

Et sykkelnett i byområder skiller mellom hovednett og lokalnett. Et hovednett binder sammen bydeler og viktige målpunkt som arbeidsplasskonsentrasjoner, handelsområder og rekreasjonsområder. Et hovednett følger ofte hovedvegene. Målgruppen for hovednettet er "hverdagssyklisten". Dette er en syklist som bruker sykkelen til ett eller flere formål, det vil si hovedmengen av syklister.  Et lokalnett er forbindelser innen og mellom boligområder og andre lokale reisemål. Lokalnettet gir forbindelser til hovednettet fra bussholdeplasser, barnehager, skoler, butikker o.l.

Les hele rapporten om hovednett for sykkel i Haugesund og på fastlands-Karmøy her som ble lagt ut i 2014 >>>

Trykk på bildene under for full størrelse

Kartskisse over hovednett for sykkel i område Haugesund - Karmøy    Et utvalg av skiltplan for sykkel

 

Utskrift