Spyling og rengjøring av vannledninger

Haugesund kommune starter spyling/rengjøring av vannledningsnettet fra mandag 27. mai.  Arbeidet vil være ferdig etter sommeren.

Det kan forekomme litt grums og misfarging i vannet. Dette er ikke helsefarlig. Bruk gjerne hageslangen for å spyle dette ut.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lars Einar Tønnesen på mobil 918 67 131.

Spyling av vannledninger utføres av Teknisk enhet. Foto: Tor André Johannessen

Utskrift