Treningstilbud med fysioterapeut i bassenget på Havnaberg

Fysio- og ergoterapitjenesten har tilbud om bassenggrupper på Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter. Gruppene administreres av to privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Haugesund kommune, og er kommet i stand etter at avtalen med HSR/ revmatismesykehuset ble avsluttet. Tilbudet gjelder primært innbyggere i Haugesund kommune.

Behandlingstilbudet gis i grupper.

Bassenget er et varmtvannsbasseng og det er rampe ut i bassenget. Den enkelte må være selvhjulpen i garderobe og basseng. Hvis det er behov for bistand må en selv ordne med hjelper etter nærmere avtale med fysioterapeuten som har den aktuelle gruppen.

Følgende tider er satt av til kommunens nye bassengtilbud:

  • mandager klokken 11.00 – 13.00 ved fysioterapeut Marlene B Rødeseike, Sjøhuset Fysioterapi, telefon 52 73 15 80
  • tirsdager klokken 14.30 – 16.30 ved fysioterapeut Tone Grinde Seeberg, Gard Fysioterapi, telefon 52 73 58 01 eller mobil 932 23 262 
  • torsdager klokken 12.00 – 14.00 for barn, ved fysioterapeut Tone Grinde Seeberg, Gard Fysioterapi, telefon 52 73 58 01 eller mobil 932 23 262 

Ta kontakt direkte med fysioterapeutene.

Har du behov for mer informasjon kan du også kontakte fysio-og ergoterapitjenesten, tlf. 52 74 40 90.

Utskrift