Årets første Barn er bra! - møte avholdt

The Fox framføringenArbeidsgruppa i Barn er bra!-festivalen var mandag samlet for sitt første møte i år. For å sikre en livskraftig og spennende festival, er det viktig med både vedlikehold og fornying. Representantene fra kommune, kirke, idrett og organisasjoner sørget både for kontinuitet og å lansere nye ideer, med barnas evaluering av fjorårets festival friskt i minnet.

Agendaen for møtet var blant annet å fordele oppgaver og konstituere seg, og å ønske velkommen nye og gamle medlemmer. Administrasjonsleder i Vår Frelsers menighet, Inger-Mette Brommeland, har til høsten hatt fem års pause fra festivalledelsen. I år er hun tilbake igjen, denne gang med ansvar for transport, utstyr, haller og rigging. Tor Jakob Bjørndal fra Rossabø menighet går ut av arbeidsgruppa for å bli spesialrådgiver for ledertrening.

- Jeg vil kalle det et dreamteam, sa Geir Kvassheim om at ledertreningen nå blir styrket med både Tor Jakob Bjørndal og Helene Breivik Hellerdal.

Arbeidsgruppa består av:
Festivalleder Tom Landås, lederansvarlig Geir Kvassheim, UT-ansvarlig Inger-Mette Brommeland, integreringsansvarlige Kjell Bjelland og Jan Tore Flatnes, påmeldingsansvarlig Marit Jensen, internasjonal kontakt Sverre Wathne, og kunsterisk leder Helene Breivik Hellerdal. Økonomiansvarlig er Jane Neraal og informasjonsansvarlig Tove Marie Sortland. Marit Jensen er leder for sekretariatet, men var forhindret fra å delta på møtet. Fotballklubben Vard er fortsatt samarbeidspartner, men var heller ikke på møtet.

Arbeidsgruppen i Barn er Bra! - festivalen 2015

Fra venstre: Kjell Bjelland, Jane Neraal, Tor Jakob Bjørndal, Helene Breivik Hellerdal, Inger-Mette Brommeland, Sverre Wathne, Tom Landås og Geir Kvassheim.
Ikke med på bildet: Marit M. Jensen.

Økonomisk overskudd, tross store kutt
Innholdet i arbeidsoppgavene ble diskutert og fordelt. Hvordan sceneshowene skal organiseres og ledes ble spesielt tatt opp. Ledelse av showene er en kjerneoppgave i festivalen, og har vært løst ulikt opp gjennom årene. Samarbeidet med Høyskolen Stord/Haugesund og hvordan man best mulig legger til rette for samarbeid mellom studenter og ungdomsledere var også tema.

Integreringsansvarlig Kjell Bjelland minnet om at noen barn må inviteres spesielt til festivalen, slik at både de og foreldrene skjønner at festivalen er til like mye for dem som for andre barn. Festivalen har hatt spesielt fokus på å integrere barn med spesielle behov siden samarbeidet med Djerv startet for to år siden. På tross av kutt i tilskuddet fra kommunen i tilegg til et høyt antall ungdomsledere som skulle betales, gjorde sponsormidler fra UDI, SLT og Haugesund Sparebank at festivalen gikk med overskudd, fortalte Jane Neraal, til glede for hele gruppa.

Et gjenbesøk til Uganda og Peru sterkt ønsket, sa leder Landås. - Vi har nå blitt kjent med ungdommer derfra gjennom studentutvekslingen, og det hadde vært fantastisk å besøke deres prosjekter. Han fikk tilslutning fra gruppa om å starte arbeidet med å planlegge to turer bestående av et mindre reisefølge til både Uganda og Peru.
Flere av barna og ungdommene som har vært ute og reist med Barn er bra! tidligere, har i voksen alder blitt samfunnsengasjerte gjennom enten politikk eller andre frivillige organisasjoner. Dette er det viktig for festivalen å bidra med, var arbeidsgruppa enig om.

Utskrift