Forenkling av plan- og bygningsloven

SnekkerVåren 2014 foreslo regjeringen en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven, disse ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. I etterkant har nye forskrifter vært på høring og endringene er ventet å være klare i begynnelsen av 2015. Forenklingene i byggedelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1. juli 2015.

- Vi har startet et omfattende forenklingsarbeid. Enkelte småbygg skaper mye papirarbeid og skjemaer for innbyggerne, samt at det skaper mye byråkrati hos kommunene. Nå tar vi store forenklingsgrep og ser frem til at den nye loven trer i kraft, sier Sanner. Om lag 20 prosent av kommunenes behandling er knyttet til byggesaker omhandler saker der søknadsplikten nå bortfaller. - Når vi forenkler kan kommunene bruke mer ressurser på å veilede innbyggerne eller andre oppgaver, fremfor å behandle byggesøknader for små bygg som for eksempel garasjer, sier Sanner.

Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessene er viktig.

Mer informasjon og veiledning om Plan- og bygnignsloven med forskrifter finner du her >>> 

Byggsøk >>>

Kilde: www.regjeringen.no 

Utskrift