Tidligstemmegivning

Velgere som av en eller annen grunn ikke kan avgi stemme til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på selve valgtinget, kan henvende seg til kommunen (Servicesenteret) og avgi stemme fra 1.juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10.august.

Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet. Det åpnes for å kunne avgi tidligstemme på Servicesenteret fra 1. juli.

Les mer om valget på kommunens hjemmeside: www.haugesund.kommune.no/valg 

Riksvåpen-valglogo

Utskrift