NOTUS pålogging

NOTUS er et fagsystem for ansatte i Haugesund kommune og brukes til arbeidstids- og turnusplanlegging. 

LOGG DEG PÅ KOMMUNENS NOTUS-PORTAL HER >>>

Notus er et brukervennlige verktøy for planlegging av arbeidstid og turnus. Vakter legges enkelt inn i arbeidsplanen og det er full fleksibilitet på å endre, bytte, fjerne eller legge til vakter. Hvis den oppsatte turnusen innebærer brudd på lover eller avtaleverk varsler systemet øyeblikkelig med fargekoder og forklarende tekst.

Fleksibiliteten i løsningen er stor på mange områder. Du styrer fritt antall arbeidsplaner, turnusuker, ansatte, vakter, vaktbenevnelser og andre viktige parameter for å få arbeidsplanen til å samsvare med din arbeidsverden.

Programmet vil umiddelbart automatisk regne ut alle faste tillegg, samt gi et nøyaktig lønnsbudsjett for den bemanningen som er planlagt.

Utskrift