Motta SMS-varsling ved arbeid på vann- og avløpsnettet

Nå kan du få SMS-varsel på mobilen din dersom det utføres arbeid på vann- eller avløpsnettet som berører deg og din eiendom. Det er nemlig slik at ved pågående arbeid så sender driftsavdeling ut SMS varsel om dette til alle berørte husstander. Til dette bruker en UMS ServiceVarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS).

Varsling sendes ved vannledningsbrudd, spyling eller annet planlagt vedlikehold av ledningsnettet. Haugesund kommune benytter seg også av denne form for SMS varsling også i andre situasjoner der det kan være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon. Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de berørte eiendommene.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg mottar slike varsel?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager) selv. SMS varsling på mobilen. Illustrasjonsfoto

Her logger du deg på UMS >>>

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende. Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling henter informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Hemmelig nummer

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et hemmelig nummer og ønsker varsling, kan på egenhånd registrere deg i databasen. Informasjonen vil ikke bli gjort offentlig, men administratorer av systemet vil ha tilgang til denne informasjonen.

Blir bedrifter i Haugesund varslet?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til virksomheter. Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din virksomhet, og det er virksomhetens eget ansvar å holde informasjonen oppdatert. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og virksomheten må kontinuerlig påse at riktig kontaktperson er registrert i UMS portalen.  Kommunen anbefaler mobiltelefon som registrert nummer, da varselet blir sendt ut som tekstmelding.

Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er lite egnet som kontaktnummer. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar varsling.

Sårbare abonnenter

Haugesund kommune varsler sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet av betydning eller driftsforstyrrelser i vannledningsnettet. Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling, MÅ selv påse at korrekt kontaktinformasjon holdes oppdatert i UMS sin portal for å sikre at de varsles.

Eksempler på såbare abonnenter:

  • Omsorgssentre, alders og sykehjem
  • Sykehus
  • Legesenter
  • Skole/barnehage
  • Tannleger/tannhelse
  • Næringsmiddelindustri
  • Bygg med sprinkleranlegg
  • Hoteller/restauranter/spisesteder
  • Renserier/vaskerier
  • Frisører

Utskrift