Europan 11 – utvikling av Flotmyrområdet

Haugesund er valgt ut som én av de fire norske deltakerbyene, som skal delta i den europeiske arkitektkonkurransen Europan 11. Konkurransen holdes annet hvert år og er åpen for unge arkitekter under 40 år.

Flere tusen forslag kommer inn fordelt på 60 deltakerbyer i Europa. Problemstillingene for Europan 11 er samlet under tittelen "Sustainable Urban Territories".

Haugesund kommune har stilt Flotmyr som tomt for konkurransen. Flotmyrområdet og dets utfordringer anses å være en "inner-tier" mht kriteriene for deltakelse i konkurransen. For Haugesunds videre byutvikling er tomta svært strategisk plassert, både med tanke på å sikre en god sentrumsutvikling og for å styrke Haugesund som regionsenter.

Hensikten med konkurransen er å realisere vinnerprosjektet. Å realisere vinnerprosjektet kan for eksempel være å få oppdraget med å lage en reguleringsplan i samarbeid med et lokalt arkitektkontor.

Se ortofoto her.

Kontaktperson: Ragnhild Bakkevig

Prosjektleder og sivilarkitekt MNAL

Teknisk forvaltning

Haugesund kommuneEuropan 11

Tlf 52 74 30 00

Utskrift