R Open

Over hundre kunstnere åpner sine atlier for deg! R Open er et nytt prosjekt, startet og drevet av kunstnere.

Når man ser et kunstverk, for eksempel på en utstilling eller ute i byen, er det mye som ikke er synlig. Det ligger ofte en lang prosess bak, som man ikke umiddelbart kan se. Den kunstneriske prosessen er et forskningsarbeid i materialer og ideer. Mye må prøves ut før kunstneren kommer fram til et resultat som kan presenteres for andre. Det ligger fagkunnskap og erfaring bak dette arbeidet, som gjerne bygger på lang utdanning og/eller selvstudier.

R Open er et nytt prosjekt, startet og drevet av kunstnere. Kunstnere og kunsthåndtverkere i hele Rogaland er invitert til å være med på en stor dugnad 6. og 7. november. Da åpner de sine atelier og verksteder for alle som har lyst å komme inn for å se og slå av en prat. Så vidt vi vet er ikke dette blitt gjort i en slik skala i Rogaland før. Vi er stolte av at 110 deltakere er påmeldt.

R Open er inspirert av kunstarrangementene B Open i Bergen og Oslo Open, som også har åpne atelier i sitt program. Vi håper, som dem, å utvikle oss til å bli et spennende og positivt bidrag til egen region. Vårt formål er å skape en møteplass for kunstnere og publikum, styrke kunstfeltet i Rogaland og bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstnerens og kunstens rolle i samfunnet.

Hvert år vil vi trekke fram noen spennende kunstnere som vi ønsker å bli litt bedre kjent med. Som et forprosjekt til atelier-helga arrangerer vi derfor tre kunstnerforedrag der henholdsvis Margrethe Aanestad, Njål Lunde og Karen og Jens Erland presenterer eget kunstarbeid. De samme kunstnerne introduseres i dette heftet, der det også opplyses om tid og sted for foredragene.

Heftet inneholder ellers tekster fra Oslo Open og B Open, liste over deltakernes besøksadresser og et oversiktskart. Info om hver deltaker og detaljert kart over atelier finner du på R Opens nettside: www.r-open.no.

Takk til alle som har vært med å gjøre R Open mulig. En spesiell takk til studentene ved Norges Kreative fagskole for det fantastiske arbeidet med grafisk design til R Open. Sist men ikke minst takk til alle kunstnerne som deltar. Uten dem ville det ikke blitt noe arrangement. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å oppleve et mangfold av kunst og kunstnere i R Open 2010!

R Open hefte finner du her >>>

Utskrift