Hva mener du om kommunen din?

Haugesund kommune arbeider kontinuerlig med å utville tiljenestetilbudet til innbyggerne. Da er det viktig å vite hvordan folk opplever det å bo i kommunen, og hvilke erfaringer man har med de offentlige tjenestene.

I disse dager sendes det derfor ut spørreskjema til 3.000 tilfeldig valgte personer i kommunen. I skjemaet vurderes ulike sider ved Haugesund som bosted og man kan gi tilbakemelding på kommunens tjenester. Undersøkelsen er tidligere gjennomført i 2002 og i 2006, og årets undersøkelse gjør det mulig å vurdere endringer over tid.

- Undersøkelsen er et talerør som gir viktige signaler til politikerne og til kommuneadministrasjonen om hvordan kommunens tjenester oppleves og blir mottatt. Innbyggerne gis dermed anledning til å gi direkte tilbakemelding til myndighetene. Vi håper dermed at alle spørreskjemaets mottakere vil benytte denne anledningen, slik at vi får bred tilbakemelding på synspunktene i befolkningen, sier ordfører Petter Steen Jr.

TNS Gallup assisterer kommunen i undersøkelsens praktiske gjennomføring.

Utskrift