Besøk fra Bergen

Mandag 8. november besøkte byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, Haugesund kommune. Veiforbindelsen mellom Haugesund og Bergen var et av samtaleemnene.

Hovedtama under samtalene mellom kommunen og byrådsleder Mæland dreide seg om samferdsel og utvikling av Kyststamvegen. Andre spørsmål knyttet til kollektivtrafikk og luftfart. En ferjefri kyststamvei på Vestlandet som inkluderer både Rogfast og Hordfast. Ordfører Petter Steen jr. ønsker å invitere til en "Vestfast-konferanse" over nyttår der en sammen med representanter fra Stavanger og Bergen ser på kyststamveien.

I tillegg til samtaler om Vestfast stod også andre tema på programmet:

  • Kultur. Filmsatsing, filmfestival, andre berøringspunkter.
  • Den maritime klyngen. Statlig virksomhet, herunder Sjøfartsdirektoratet og maritim utdanning.
  • Statlig infrastruktur med utgangspunkt i Bergen og Haugesund.
  • Kommunale spørsmål. Samarbeidsområder og felles problemstillinger. Mulige tema: Barnevern, skoleutvikling, omsorg.
  • Næring og kompetansebygging.

Møtet mellom byrådsleder Monica Mæland og Haugesund kommune har med andre ord handlet om hvordan byene kan gi hverandre gjensidig støtte til beste for Vestlandet.

Les mer om byrådsleder Monica Mæland her >>>

Utskrift