Velkommen som JA-bedrift!

Rekrutteringskampanjen for JA-bedrifter er nå godt i gang, og det er viktig for elevene også å komme i kontakt med det kommunale arbeidslivet. Kommunen har mange spennende arbeidsplasser som er aktuelle for våre unge håpefulle, så jeg håper at så mange som mulig vil registrere en jobb i systemet.

Våre ungdomskoleelever står i 10. klasse foran sitt første viktige valg på sin utdannings- og yrkeskarriere. Elevene og skolen trenger DIN hjelp for å gjøre et kunnskaps- og erfaringsbasert valg av videregående utdanning. Ved å ta imot elever på besøk noen dager, vil du bidra i å forberede elevene på yrkeslivet, og kanskje være med på å lede dem mot et fag/yrke de kan se som en mulig arbeidsplass i fremtiden.

HVA ER EN JA-BEDRIFT?

En JA-bedrift lar elevene få prøve seg i praksis noen dager ute på sin arbeidsplass.

En JA-bedrift er med på å gi våre ungdommer enda bedre mulighet til å gjøre et riktig utdannings- og karrierevalg.

En JA-bedrift tar samfunnsansvar!

HVA KREVES AV EN JA-BEDRIFT?

Gi elevene mulighet til tre enkle ting: SE – HØRE – GJØRE

Opplegget er enkelt; Elevene kommer til din bedrift/arbeidsplass og jobber i tre dager. Du bestemmer selv hvor mange elever du ønsker å ta i mot og i hvilken periode. Alt dette gjøres elektronisk via skoleogarbeidsliv.com

Mer informasjon finner du på www.skoleogarbeidsliv.com

Kontaktperson:

Tore August Bauer-NilsenJA-bedrift!

Rådgiver Haugalandet skole – arbeidsliv

Telefon: 52 01 08 25 / Mobil: 986 60 498

www.skoleogarbeidsliv.com/

Utskrift