Effektiv kommune

I en undersøkelse som Aftenbladet har gjort, viser det store forskjeller i hvor effektive de ulike kommunen er. I Rogaland kommer Haugesund på tredjeplass over de mest effektive i denne målingen.

Bakgrunnen for undesøkelsen til Aftenbladet er den pågående diskusjonen om flere småkommuner bør slå seg sammen for å bli mer effektive.

Aftenbladet skriver:

For å beregne Kommune-Norges effektivitet har Aftenbladet delt innbyggertallet på antallet årsverk i kommunene. Se tabellen i bunnen av saken! Resultatet viser at Buskerud-kommunen Røyken er landets effektive. Der betjener hvert kommunale årsverk bortimot 21 innbyggere. Til sammenligning er det drøyt fire innbyggere per kommunalt årsverk i Hordaland-kommunen Modalen, som ligger i den andre enden av effektivitetsskalaen.

I Modalen er det 200 personer i yrkesaktiv alder. 111 av disse mottok lønn fra kommunen i fjor. Totalt utgjorde utbetalingene over 81 årsverk. Hvis Modalen skulle drevet like effektivt som Røyken måtte nesten 65 årsverk fjernes.

I Rogaland er det Stavanger, Sola og Haugesund som er de mest effektive i forhold mellom innbyggertall og årsverk. I samme målingen kommer Suldal, Forsand og Utsira i helt i bunn.

Les mer om Aftenbladets undersøkelse her >>>

Utskrift