Veiledende skolerute for 2019 og 2020 finner du her

I Haugesund er ferie- og fridager som oftest felles for alle kommunale skoler og barnehager. Din barnehage eller skole kan likevel ha lagt sine planleggingsdager til andre datoer enn andre barnehager og skoler.

Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres av den enkelte skole. Høst- og vinterferie kan heller ikke flyttes. Du finner oppdatert skolerute på den enkelte skoles nettsider. Hver enkelt skole vil informere elever og foreldre/foresatte dersom skolen avviker fra den skoleruten. Totalt er det 190 undervisningsdager i et skoleår. Det gjelder hele landet.

 icon Skolerute for 2019/2020

Skåredalen skole våren 2015

Utskrift