First Lego Leauge

Lørdag 13. november blir årets konkurranse i "First Lego Leauge" gjennomført på Håvåsen skole. 10 lag er påmeldt og utfordringene er mange.

Iskole år vil følgende lag delta på Håvåsen :

Austrheim Techno Team, Kolnes Robots, Lego Tubbies, ConGas, Lego Champions, Mind Craft, De raske hjerner, Lego geeks, The Creators og Fancy Pants.

Les mer om de enkelte lagene her >>>

FIRST LEGO League er et prosjekt for aldergruppen 10-16 år (5.- 10.klasse). Prosjektperioden varer inntil 8 uker, og avsluttes med en fremlegging av resultatet av arbeidet på turneringsdagen.

Vi vektlegger at våre prosjekt skal være forankret i skolen. Alle elementene i FIRST LEGO League tar utgangspunkt i kompetansemål i "Læreplanen for kunnskapsløftet".

Både innhold og arbeidsmåter i FLL egner seg godt i forhold til arbeid med den generelle delen av LK06, i flere av fagplanene, og ikke minst i de grunnleggende ferdighetene i fagene.

Prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, matematikk og norsk.

Som støtte og hjelp for lærerne er det utviklet ulikt materiell som finnes på nedlastingssiden. Det viktigste dokumentet er "FLL i skolen". Her finnes blant annet tips til aktiviteter i forkant av prosjektperioden, forslag på organisering i klassen, samt henvisninger til læreplanen.

Vi har også laget forslag til periodeplan og målark som blir tilgjengelige når oppdraget slippes midt i september.

FLL er delt inn i tre hovedområder; forskningsdel, teknisk del og profilering. På turneringsdagen bedømmes lagene i forhold til disse områdene, samt samarbeid og robotkjøring. Det er utarbeidet kriterier under hvert bedømmingsområde som vi anbefaler gjøres kjent for elevene før prosjektet starter.

FLL egner seg godt til skole-hjem samarbeid. Dere finner på nedlastingssiden en powerpoint presentasjon for lærere til bruk på foreldremøter.

Program for lørdag 13. november - dørene åpnes for publikum kl. 10.30

kl. 08.00 Dørene åpnes for lagene - innsjekking og kallibrering

kl. 09.10 Teoretiske- og tekniske presentasjoner

kl. 10.30 Åpningsshow med presentasjon av lagene og apell v/ordfører Petter Steen

kl. 11.00 Innledende runder - Robotkonkurranse

kl. 11.30 Ta en titt på lagenes pitstasjoner

kl. 12.00 Show på scenen

kl 13.10 Innledende runder Robotkonkurranse fortsetter....

kl 13.45 Show på scenen

kl 14.25 Innledende runder Robotkonkurranse fortsetter ...

kl 15.00 Mellomrunder Robotkonkurranse

kl 15.15 Finale Robotkonkurranse

kl.15.30 Premieutdeling

Last ned program her >>>

Utskrift