Barnas bystyre tirsdag 12. mars

Tirsdag 12. mars 2019 blir det avholdt Barnas bystyre i bystyresalen i Haugesund rådhus. Våre kommende politikere skal da fordele kommunale midler til spennende saker som står på sakskartet. Vi gleder oss til å høre engasjerte og flinke elever holde gode innlegg for sine saker. Møtet blir ledet av ordfører Arne-Christian Mohn. 

Her kan du lese hvilke saker som står på programmet og se vedtakene fra 2018:  Barnas bystyre sakskart 2019 og protokoll 2018.pdf

Forslag fra Saltveit skole:
Vi vil at flere folk skal komme i Vangen for at folk ikke skal sitte inne å spille hele dagen. Vi tror flere vil komme i Vangen om det kommer flere aktiviteter som passer flere aldersgrupper. Vi ønsker at det kommer trampoline, Zipline og hinderløype der.

Vi ønsker en trampoline fordi det er en fin måte å bruke energien sin. Trampolinen bør av sikkerhetsmessige årsaker være på bakkenivå. Altså at det er gravd et hull i bakken og duken går i ett med bakken rundt. Det bør være skjult fjæring, så ingen kan sette seg fast i dem. Den må tåle så mye vekt at mer enn en person kan hoppe samtidig, det må også være plass til mer enn en person. Denne vil kunne brukes av personer i alle aldre.

I tillegg ønsker vi at det blir satt opp en hinderløype i Vangen. Denne bør inneholde hinder i ulike nivåer. Det er viktig å tenke på sikkerhet når man bygger denne.
Det kan være god trening å bruke hinderløypen. I Vangen er det en lekeplass for de yngste, men ikke noe alternativ for ungdom og voksne. Vi ønsker at det blir satt opp en Zipline som en del av hinderløypen. Det kan også være klatretau, sklie, balansestokk og andre hindre i hinderløypen. Forslag til vedtak 200.000,-.

Forslag fra Brakahaug skole:
Vi på Brakahaug skole ønsker å støtte prosjektet Skattkammeret som Kirkens Bymisjon står bak. Skattkammeret vil gjennom utlån av gratis utstyr til sport og fritidsaktiviteter gi barn og unge flere og bedre muligheter til en aktiv fritid. Det fungerer på samme måten som når du låner bøker på biblioteket. Dette er et prosjekt som kommer alle barn og unge i Haugesund kommune til gode. Dette vil føre til at alle, uavhengig av familiens inntekt, kan få prøve ulike aktiviteter. Slikt utsyr er dyrt og skal de kunne tilby godt utsyr til mange, krever det stadig fornying av utstyret.
Forslag til vedtak 100.000,-

Forslag fra Haraldsvang skole:
Videre utvikle ungdomsrommet på sykehuset. Mange ungdommer i alderen 10 – 18 år må dessverre av ulike årsaker tilbringe ulik tid på sykehuset. Flere av dem melder tilbake at dagene kan bli lange fordi det er et minimalt tilbud om aktiviteter til denne aldersgruppen. Barneavdelingen er godt utstyrt med aktiviteter for de minste barna men vår aldersgruppe synes ikke det er kjekt med bamser og lego. Vi vil derfor at det skal kjøpes inn utstyr tilpasset ungdom. For eksempel abonnent på Netflix, HBO, Via Play og bøker for ungdom. Det bør også arrangeres fellesaktiviteter tilpasset ungdom. Vi ønsker at ungdomsrådet i Helsefonna konfereres før innkjøp. Forslag til vedtak: Det bevilges kr 50 000 til ungdomsrom. Forslag til vedtak 50.000,-.

Dette er bare noen av mange spennende saker som vil bli diskutert på tirsdag 12. mars. Det blir helt sikkert en spennende dag for mange.  

Her kan du se video fra Barnas bystyre i 2017:

Utskrift