Betaling for utleie

I formannskapsmøte den 25. august vedtok byens folkevalgte å innføre betaling for utleie av bystyresalen, formannskapssalen og nordre- og vestre komitérom på Haugesund rådhus.

Utleiepriser:

Dersom du skal leie bystyresalen koster det en fast pris kr. 2.400,- pr. dag. (pluss variabel pris med kr. 315,- ved 50 % overtid og kr.490,- ved 100% overtid pr. time)

Dersom du skal leie formannskapssalen og nordre-og søndre komiterom innebærer det en fast pris kr. 1.400,- pr. dag (pluss variabel pris med kr. 315,- ved 50% overtid og 490,- ved 100% overtid pr. time)

Dersom en skal lei utstyr koster dette kr. 200,- pr. utleie/dag.

I vedtaket til politikerne gis rådmannen fullmakt til å fastsette utleiepriser for fast utleie og utleie over lengre perioder. Prisene indeksjusteres i januar hvert år i h.h.t. konsumprisindeksen, første gang i januar 2012. Rådmannen gis fullmakt til å dispensere fra betalingsreglementet i særskilte tilfeller.

Utskrift