Vann fra Haugesund

Dersom alt går etter planen vil Haugesund Vannverk levere vann til Sveio kommune. Vannleveransen er nedskrevet i en ti års avtale mellom Haugesund og Sveio kommuner.

Det jobbes for tiden iherdig med å få gjort ferdig rørledningene som etter planen skal koples sammen nyttårsaften. Sveio kommune hadde ifølge Mattilsynet for høy humus i vannet fra Furuvatnet. Dermed valgte en å innlede et samarbeid med nabokommunen for tilførsel av vann. Dette blir billigere for abonnentene i kommunen.

Arbeidet med rørledningene ble påbegynt 21. oktober i år. Av tilsammen 4,2 kilometer med rørledning kommer hele 3,9 kilometer av denne til å ligge under vann i Sandvatnet og Kallandsvatnet. Selve tilkoplingspunktet blir på Søre Våga.

Byens innbyggere  vil ikke merke noe til vannforsyningen som går til Sveio kommune. Prosjektleder Olav Nordstrøm i Haugesund kommune gjør imidlertid oppmerksom på at det vil bli annonsert en stengning av hovedvannledningen i forbindelse med sammenkoplingen av rørledningene.

Utskrift