Boligpolitikk og boligsosialt arbeid

Ass. rådmann Stål A. Alfredsen hadde torsdag møte med styret i KBL. KBL er forkortelse for Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd og er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus.

Organisasjonen har som formål å:

Samle ansatte i kommunene for utveksling av erfaringer, faglig samarbeid og koordinering av arbeidsområdet.Delta i komitéarbeid, høringer og avgi uttalelser overfor sentrale myndigheter om boligadministrasjonens virkeområde.Arrangere fagkurs og seminarer i bolig- og eiendomsforvaltning.Blant aktivitetene er å arrangere årlig nasjonal boligkonferanse for alle landets kommuner. Boligkonferansen i 2011 er lagt til Haugesund i tidsrommet 3-5 mai.

Boligkonferansen byr på:

Statlige føringer fra kommunalministeren og HusbankdirektørenAktuell forskning og belysning av utfordringer i kommuneneBoligarbeid i vertskommunenGode eksempler fra de ulike kommuneneBrukerperspektiv

Tema varierer fra år til år. Det er et mål å både belyse aktuelle problemstillinger og fokusere på fremtidens utfordringer.

Haugesund kommune ønsker en meget interessant konferanse velkommen til byen!

Utskrift