Nøtteknekkeren

Haugesund Barne- og ungdomsteater hadde premiere på Nøtteknekkeren fredag 26. november.

Den kjente historien er basert på originaleventyret av E.T.A Hoffmann og musikk basert på Tsjaikovskijs ballett " The Nutcracker" .

180 barn opptrer som skuespillere med ulike roller og fantasifulle kostymer i jubileumsforestillingen som startet med en fantastisk premiere fredag. Etterpå ble det selvsagt premierefest på Gamle Slaktehuset dere alle fikk en velfortjent matbit. Jubileumsforestillingen inneholdt det aller meste. Fra fargerike kostymer, skremmende mus, sukkertøy, kongefamilie, en vakker prins og mye mye mer. For de som enda ikke har fått med seg forestillingen er det fremdeles gode muligheter i uken som kommer.

Følgende forestillinger er satt opp:

Onsdag 1.desember klokken 18:00  (Fremdeles mange ledige plasser)Torsdag 2.desember klokken 18.00 (Noen ledige plasser)Fredag 3. desember klokken 18:00 (Noen ledige plasser)Lørdag 4.desember klokken 14.00 og 17.00 (Noen ledige plasser på begge forestillingene)Søndag 5. desember klokken 14.00 og 17.00 (Noen ledige plasser på begge forestillingene)

Haugesund Barne- og Ungdomsteater har medlemmer i alderen 6 til 19 år og ble etablert i 1970.

I deres målsettinger heter det at arbeidet skal være rettet mot personlig utfoldelse hos det enkelte barn, trygghetsarbeid og utvikling av tillit til seg selv og andre. Alle blir behandlet likt ut fra det ståsted den enkelte til enhver tid har. Det skal gis utfordringer både gruppe og enkeltvis så alle har noe å strekke seg etter.

Aktivitetene er oppdelt i ulike trinn, basert på alder og antall medlemsår. De har oppstart med aspirant gruppe for 6 - 7 åringer årlig. Deres målsetting er å lære grunnelementene i vår aktivitet.. De jobber med å stå, møte presis, navn, litt konsentrasjon, lytte og gjenfortelle og eventyrimprovisasjoner. Fra aspirant går veien videre til trinnene hvor målene øker med hvert trinn. De fleste av medlemmene er jenter. De jobber aktivt med å få inn og beholde guttene, men kommer alt for ofte til kort.

Les mer på deres egne nettsider >>>

Se bilder fra forestillingen på H-avis sine nettsider >>>

Utskrift