Fra 2 til 6 stjerner

For to år siden håpet Haugesund kommune at ny nettløsning ville bedre resultatet i Norge.no's kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Årets kvalitetsvurdering gav www.haugesund.no 6 av 6 mulige stjerner.

Norge.no har siden 2004 hatt det faglige ansvaret for kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Før dette sto Statsconsult for kvalitetsvurderingen. Nå er det Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som gjennomfører vurderingen.

Hvert år evalueres og endres kvalitetskriteriene, og det blir stilt strengere krav. Dette fordi offentlige nettsteder hele tiden skal bli bedre, til beste for brukerne. Nettstedene blir vurdert både på tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Haugesund kommune fikk fire stjerner i 2004. Men i og med at kvalitetskriteriene stadig blir strengere, samtidig som den "gamle" nettløsningen ikke ble videreutviklet, fikk www.haugesund.no to stjerner i 2008.

Våren 2009 ble ny nettløsning lansert. I prosjektet  har en arbeidet med å oppfylle de kravene som stilles, slik at nettsidene blir så brukervennlige som mulig.

Et grep er å gå over til tjenestebasert visning på nettsidene. Dette i henhold til LOS-strukturen, som er en standard temastruktur for offentlige tjenester. Dette skal gjøre det enklere å finne frem til riktig offentlig tjeneste. Målet er å gjøre det lettere for innbyggerne å finne informasjonen de søker. Flere elektroniske tjenester, bl.a. skjema, vil gjøres tilgjengelig. Dette vil bidra til at vi nærmer oss målet om en døgnåpen kommune.

Enhetsleder ved Servicesenteret, Morten Meland, er svært fornøyd med resultatet. Han skryter av våre nærliggende kommuner, Tysvær og Karmøy, som også kommer svært godt ut av kvalitetsvurderingen med fem stjerner hver. I vår region fikk forøvrig Etne kommune tittelen "Årets rakett" under Kvalitetskonferansen 2010. Årsaken er at de har klatret fra en desidert sisteplass i 2009 med en stjerne i kåringen, til seks stjerner i 2010.

Morten Meland poengterer at Haugesund arbeider med de tilbakemeldingene en har fått fra årets vurdering, og vil gjøre noen grep for å utbedre disse.

Kongsvinger kommune ble kåret til årets beste kommunale nettsted.

Se oversikten over alle kommunale nettsteder her >>>

Utskrift