Vannproduksjonen er normal igjen

Nedtapping av den 3,9 km lange hovedvannledningen fra vannverket ved Stakkastadvatnet til Kattanakk, montering av ny vannledning til Sveio og oppfylling av hovedvannledningen igjen gikk som planlagt tirsdag.

I går ettermiddag startet vannproduksjonen 13 timers stans og høydebassengene ble fylt opp igjen. De neste 2-3 dagene kan det være noe klorlukt av drikkevannet. Dette er ikke farlig, men bare en ekstra sikkerhet.

Haugesund kommune ved teknisk driftsenhet takker alle som var med å spare på vannet i går. Denne fellesdugnaden var viktig for at vi skulle ha mest mulig vann i beredskap hvis noe utforutsett skulle skje i går.

Under kan du lese hva vi skrev før stopp av vannproduksjonen:

Dette betyr at det ikke blir levert vann fra vannverket på minst 15 timer, og at byen da forsynes med vann fra høydebassengene. Publikum skal ikke merke noe til driftsstansen, men kommunen ber alle om å spare vann og tappe minst mulig vann tirsdag.

Årsaken til stans i vannproduksjonen er montering av ny vannledning til Sveio på hovedvannledningen fra vannverket. Selve innkuttet skjer ca 1,4 km fra vannverket, på den 3,9 km lange overførselsledningen (600 mm duktilt støpejern) vi har over fjellet. Dette er per i dag eneste forsyningen vi har til Haugesund, og byen blir derfor forsynt med vann fra høydebassengene når innkuttet foretas. Innkuttet er beregnet til å ta ca 15 timer, hvor arbeidet deles inn i 3:

  • Kontrollert nedtapping av hovedledning (starter natt til tirsdag)
  • Selve innkuttet hvor ledningen og deler monteres på hovedledningen vår
  • Oppfylling av hovedledning/basseng

Vi forventer å være ferdige i løpet av tirsdags ettermiddag. Abonnentene vil kunne merke en svak klorlukt i dagene etter innkuttet. Dette er ikke farlig, men bare en ekstra forsikring ved økning av klortilsetting ved vannverket. Denne lukten forsvinner i løpet av uka.

Haugesund kommune har totalt 5 høydebasseng: Skjenarefjell, Bergastøl, Døgnutjevningsbasseng, Bufferbasseng og Skokland høydebasseng, og har vann til ca 1 døgns forbruk. Et høydebasseng benyttes som oftest i den daglige driften, og vil være en ekstra beredskap ved uforutsette hendelser som f.eks. store branner, vannledningsbrudd eller stans i vannproduksjonen. De 2 største høydebassengene våre er de to store fjellbassengene våre, døgnutjevningsbassenget og bufferbassenget på henholdsvis 10 500 m³ og 11 500 m³.

Vi forventer å alltid ha vann i springen til abonnentene. Hvis en krise skulle oppstå og vannet i høydebasengene blir brukt opp, har kommunen reservedrikkevannskilden vår, Krokavatnet, i beredskap. Blir det aktuelt å benytte denne vannkilden blir dette vannet klorert før det sendes ut på ledningsnettet. Det er likevel nødvendig med kokepåbud. Samtlige abonnenter skal da bli varslet på telefon (geminivarsling), og det blir også sendt ut meldinger via media o.l.

Selv om kommunen har mye vann i beredskap håper vi likevel at folk vil spare på vannet tirsdag. Uforutsette ting kan oppstå, f.eks. stort ledningsbrudd eller at innkuttet tar mer enn de planlagte 15 timene. Vi anmodner derfor publikum til å spare på vann og tappe minst mulig vann fra kranen tirsdag.

Det kan være fornuftig å tappe litt forbruksvann i mugger og kasseroller i kveld, som hver enkelt kan ha i beredskap hvis noe uforutsett skulle skje i morgen. Viktig at dette vannet tappes i dag og ikke i morgen.

Ved spørsmål kan teknisk drift i Haugesund kommune kontaktes: 52 74 30 00

  • Prosjektleder: Olav Nordstrøm: tlf.: 52 74 33 09
  • Seksjonsansvarlig VA-produksjon: Toril Steinsvik: tlf.: 52 74 33 18

Driftssjefen
 

Utskrift