Scenetekstfondets Inspirasjonspris

Scenetekstfondet i samarbeid med Norsk Teaterråd har gitt Boals Forumteater for Ungdom ved Hemmingstad Kultursenter inspirasjonsprisen.

"Tildelingen av inspirasjonsprisen går til en teatergruppe som har utmerket seg ved en enkel oppsetning eller arbeid over tid. Teatergruppen som mottar prisen har vist seg forbilledlig ved særskilte arbeidsmetoder, som kan inspirere og motivere likesinnede grupper til å gå nye veier innenfor teaterkunsten".

Medlemmene av teatergruppen føler seg beæret for å ha mottatt prisen for en teatermetode som de har jobbet med i ti år. Våre tema har vært allsidige: mobbing, rasisme, spisevegring, sosial angst, vold etc.

Nå er teatergruppen i gang med forestillingen "Iskyss" som omhandler ungdom og rus med tema GHB.

Premiere 29. mars 2010. Velkommen!

Utskrift