Bytunet til Byparken

Prosjektet Bytunet til Byparken er nå ferdig og for et resultat det har blitt.

Steinen som ligger i gata er brostein som kommer fra gater i storbyer i Europa. Opprinnelig er denne brosteinen fra fra Sverige, men etter 50 år i nederlandske gater ligger den nå i Haugesund. Steinen er veldig fin og gir et flott fargespill i gata. Den er behandlet slik at den er sikrere for syklister. Fortauene har fåttskifer og er blitt mye bredere enn tidligere.

Det er enveiskjøring nordover fra Bytunet til Byparken. På vestsiden er det et eget felt markert for sykkel. Parkeringslommene som var i gata tidligere er tatt bort. I steden er det kommet korttidsparkering langs fortauskanten på østsiden. Begge fortau er smykket med små trær som lyses opp om kvelden. Vel verdt en tur.

En solid opprustning av nordre del av sentrum.

Fra Bytunet til Byparken fra sør mot nord. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Fra Bytunet til Byparken fra sør mot nord. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Fra Bytunet til Byparken fra nord mot sør. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Graving nord i Haraldsgata er i gang. Foto: Tor André Johannessen

Graving nord i Haraldsgata. Foto: Tor André Johannessen

Utskrift