Hva er viktig for deg?-dagen torsdag 6. juni

Torsdag 6. juni markeres Hva er viktig for deg?-dagen over hele landet, også internasjonalt.  Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene.

Hva skjer:

I Haugesund kommune ønsker vi å være synlige denne dagen for å høre hva som er viktig for deg når du blir eldre.  Du treffer oss på:

  • ButtonAlle omsorgssentrene, dagavdelingene og hjemmetjenesten har ekstra fokus på "Hva er viktig for deg?" denne dagen.
  • Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter mellom kl. 09.00 - 15.00.  Her står vi også klare til å høre din mening i tillegg til at vi vil vise noen små filmsnutter underveis.  

 

Nå ønsker vi å vite hva som er viktig for deg:
(klikk på bildet for å forstørre)
  Hjulet

Klikk i boksen for å skrive inn tekst
Send inn
 

Hvem jobber med dette i Haugesund kommune?

I Haugesund kommune har vi opprettet et forbedringsteam.  Her diskuterer vi hvor viktig det er å ha dialog og samarbeid om hvordan vi skal finne de gode løsningene, og hvordan vi kan spille på de ressurser den enkelte har rundt seg. Vi ønsker å sikre gode pasientforløp, ha fokus på hva som er viktig for den enkelte i det daglige og hvordan vi på best mulig måte kan imøtekomme dette.  

Disse er med i forbedringsteamet:
Hjemmetjenesten, korttidsavdelingen på Sentrum behandlingssenter, fysio- og ergoterapitjenesten og Vedtakskontoret for pleie- og omsorgstjenester. 

4 m gangtest  Et av verktøyene som er tatt i bruk finner vi på Sentrum Behandlingssenter i 5. og 6. etasje.  Her er det lagt inn en 4 meter gangtest,  som er en standard måleindikator. Vi tar tiden på hvor lang tid pasienten bruker og får da indikasjoner på hvilket hjelpebehov vedkommende har.

Hva er hensikten med denne dagen? 

Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål. Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på?
Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet.
Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

Vi ønsker at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient. Det fremmer god helse. I en
travel hverdag er det utallige situasjoner der det som virkelig betyr noe for pasienten og de pårørende ikke forstås eller snakkes om.

Hva er viktig for deg?-dagen er en mulighet til å stoppe og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter
for og hva vi gjør med svarene vi får. Mange kommuner og sykehus deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp der målet er at
brukeren skal oppleve at tjenestene er helhetlige, trygge og koordinerte. 

 

Utskrift