Forhold som kan redusere byggesaksgebyret - grønt gebyr

Det er mulig å få reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriterier for passivhusnivå. Det blir kalt grønt gebyr.

I gebyrregulativet til Enhet for byutvikling  gis det 30 % reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk standard 3700 for bolig og i henhold til  Norsk standard 3701 for yrkesbygg. Det gis 50 % reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som kan vise til at de vil være et 0-utslippshus eller plusshus.

Det vil si bygninger som i tillegg til å være et passivhus produserer egen energi som dekker livsløpet og produksjon av bygget. Det gis 50 % reduksjon i byggesaksgebyret for behandling av søknad som omfatter etterisolering av bygg oppført før 1980, dersom det kan dokumenteres at tiltaket utføres som anvist av kvalifisert rådgiver.

Byggesaksgebyret frafalles i sin helhet for de tiltak som er støttet av Enova, samt for eventuelt søknad om solcellepanel og varmepumpe.

Bygging

Utskrift