Gravearbeid og anleggsdrift

Gravearbeider Viljarshaugen og Torgersneset

Teknisk enhet har startet arbeidene med å sikre vannforsyningen til Viljarshaugen og Torgersneset. Vannledningsnettet vil nå bli oppdimensjonert. Det vil bli noe redusert fremkommelighet  i anleggsperioden.  Omkjøringer vil bli skiltet.

Bilde som viser hvor det skal graves på Viljarshaugen og Torgersneset.

Gravearbeid på Viljarshaugen og Torgersneset.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter