Kommunereformen

Om

Haugesund og Sveio kommuner underskrev tirsdag 10. mai 2016 en intensjonsavtale for NY kommune ellom Sveio og Haugesund.

Intensjonsavtalen og mer informasjon om dette finner du her >>>

Folkemøter - lite oppslutning i Haugesund >>>

Innbyggerundersøkelsen vedrørende intensjonsavtalen mellom Sveio og Haugesund kommuner >>>

Om kommunereformen generelt
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.

Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering.

Nyttige lenker

Nyttige lenker:

Utskrift