Tømmerhogst i Djupadalen

HIL orientering begynner med hogst/rydding for den nye O- hytta innen kort tid.

I den forbindelse vil Haugesund kommune, Teknisk enhet, foreta hogst av granbestand som ligger mellom Henning Paulsens veg og ny O- hytte. 
Se kartutsnitt 
Bestandet inneholder omtrent 100 kbm.  Mengden fordeler seg  lik på sagtømmer og massevirke. Alderen på trærne er ca. 70 år.

Oppstart av hogsten er planlagt torsdag 5. mars.
Arbeidet vil bli utført uten bruk av hogstmaskin.

Hogstområdet vil bli skiltet/merket.
Vi ber om at publikum tar hensyn til arbeidet og følger oppsatt skilting.
Turgåere må ikke gå inn i hogstområdet.

Vegen gjennom Djupadalen kan brukes som vanlig i hogstperioden.

Hogsten forventes ferdig før påske – værforbehold.

Kontakpterson:
Avdelingsleder park, Vegard Forberg
e-post:

Illustrasjonsbilde

Utskrift