Introkurs psykisk helse - AVLYST

Nytt tilbud fra lavterskel psykisk helse - Introkurs er avlyst på grunn av koronasituasjonsn.

Introkurset består av 4 ulike tema hvor det presenteres ett tema hver onsdag kl.13.00- 15.00. Det er det samme hvilken onsdag du starter, du vil uansett få med deg 4 ulike tema i løpet av 4 uker. Temaene som rullerer er

  • negative tanker og depresjon
  • angst og bekymring
  • søvn
  • følelser

Informasjonen i disse kursene vil ofte være til hjelp for å forstå normale reaksjoner, hva som påvirker og hva du kan gjøre for å få det bedre.

Oppstart for første kurs er: 29.01.20 kl. 13.00 – 15.00

Sted: Havnaberg frisklivssentral, Haraldsgt. 226

Kurset er gratis, og du kan møte opp uten påmelding.

Vel møtt!

Illustrasjonsbilde

Utskrift