Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Litlaskar 22 - 28 og Smedasundet 74 - 77

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har plan- og miljøutvalget i møte 01.10.2020 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for Litlaskar 22-28 - Toppen RL1790
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av tre nye terrasseblokker med tilhørende anlegg på gnr 33 bnr 233 og 255 m.fl.

Detaljregulering for Smedasundet 74 og 77 – RL1798
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å oppføre nytt kontor- og næringsbygg på gnr 40 bnr 10 og 11.

Merknader sendes til Enhet for byutvikling innen 26.11.2020.

Alle sakene er lagt ut på Servicesenteret i Kirkegata 85.
Saksdokumenter er også tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer): http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon

Brevpost: Postboks 2160, 5504 Haugesund

E-post:

Telefon:  52 74 30 00

Utskrift