Lokal høring – navnesak

Språkrådet har tatt opp navnesak for stedsnavnet Sjubbehaugen/Sjøbuhaugen/Skybbehaugen, og kartverket reiser samtidig savnesak for flere stedsnavn med uavklart offentlig skrivemåte.
Dette gjøres for å avklare riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Høringen gjelder følgende stedsnavn

Oversikt over navn i høring i navnesak

Før Kartverket gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navnet som de har særlig tilknytning til. I følge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet.  Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser om den lokale dialektuttalen.

Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Høringsuttalelser sendes til . Og merkes med sak.nr: 20/33275.

Utskrift