Utleie av basseng

Fra høsten 2019 har Haugesund kommune ledig kapasitet i bassenget på Havnaberg.

Søkere med rehabiliteringsbehov blir prioritert. Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan også søke.

Vær oppmerksom på at tidligere leietakere må søke på nytt.  Søknadsskjema kan lastes ned her.

Leietaker må ha gyldig livredningskurs og har praktisk livredningsansvar i egne timer i leieperiode. Kurs i livredning tilbys av utleier ved sesongstart.

Pris pr. time kr. 525,-. Leieperioden er fra 19.08.19 – 19.06.19.

Søknadsfrist 30. mai 2019

Utskrift