Stranddagen blir utsatt

På grunn av veldig dårlige værmeldinger, har vi bestmt å flytte stranddagen til tirsdag 27. august. Det er gode meldinger i neste uke, så vi har tro på en dag med sol da. Dette betyr også at vi bytter tirsdag og onsdagsplanen i neste uke.

Det vil si at elevene slutter kl. 14.05 på tirsdag (stranddagen) og kl. 12.25 onsdag 28.august. Ellers blir plan og opllegg for dagen som planlagt. Se vedlegg. Stranddag.jpg

Utskrift