Info fra temakvelden "Vold i nære relasjoner".

FAU arrangerte 5. februar en temakveld med temaet "Vold i nære relasjoner". Det ble godt oppmøte med gode innlegg fra foredragsholdere og i "paneldebatten" i etterkant. Vi har fått lov å legge ut lysark med info og lenker fra advokat Ingrid Lauvås og Espen Solheim fra Helse Fonna. Disse ligger under FAU-sidene på websidene våre: https://www.haugesund.kommune.no/rad-og-utvalg-solvang-skole#foreldreradets-arbeidsutvalg 

Utskrift