Coronavirus - informasjon til foresatte

Følgende vedlegg er sendt til skolene i Haugesund fra kommunelegen og skolesjefen og inneholder informasjon om Coronaviruset.

Informasjon_til_foresatte_om_Coronavirus_002.pdf

Med vennlig hilsen
Karl H. Bauge
rektor

Utskrift