Utskrift

Søknadsskjema

Spesialundervisning voksne

For at vi skal kunne gi et spesialpedagogisk tilbud må det foreligge en sakyndig vurdering fra PPT. Hvis du ikke allerede har et tilbud ved Breidablik læringssenter må du kontakte PPT i Haugesund slik at de kan foreta en vurdering av de opplæringsbehov du har. PPT har et eget søknadsskjema. Du kan også ta kontakt med PPT i Haugesund på telefon 52 74 34 80.

Hvis du har behov for oppfølging av teknisk utstyr i forbindelse med synsvansker eller ASK (alternativ-supplerende-kommunikasjon) kan du eller din kontaktperson sende inn søknadsskjema merket Søknad om hjelp til oppløring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK nedenfor. Skjemaet må delvis fylles ut av henviser (synskontakt eller andre).

Søknadsskjema spesialpedagogisk tilbud for voksne
Søknadsskjema om sakkyndig vurdering hos PPT
Søknadsskjema om hjelp til opplæring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK

Utskrift

Breidablik læringssenter

Grunnskole for voksne

Voksne over 16 år

Spesial- undervisning

Voksne over 16 år

Prøver

Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Grunnskole for barn

Mottaksskole for barn 6 til 16 år

Tospråklig undervisning

Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring for barn 6 til 16 år

Skjema

Søknadsskjema

Om oss

Informasjon om Breidablik læringssenter
Breidablik læringssenter på facebook

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak -