Morgendagens helse- og omsorgstjenester i Haugesund kommune

I årene som kommer vil befolkningens alderssammensetning endres, og dermed må kommunen tilpasse seg morgendagens helse- og omsorgstjenester. I den forbindelse inviterte rådmannen til workshop i dag, torsdag 1. mars, hvor 70 ansatte, tillitsvalgte, politikere, personer fra interesseorganisasjoner og brukerråd deltok. 

Kommualdirektør for helse, omsorg og sosiale tjenester, Sissel Hynne, åpnet møtet. Målet med dagen var at alle inviterte skulle bidra med gode innspill til hvordan morgendagens helsetjenester i Haugesund kommune kan organiseres, slik at de også for fremtiden blir trygge, sikre, virkningsfulle og rettferdig fordelt. Vi må tenke nytt, og samtidig ivareta kvalitet og verdighet i tjenestene våre og utnytte ressursene på en god måte. Når vi i fremtiden skal tilpasse våre helse- og omsorgstjenester er det viktig at det ligger dokumentert forskning til grunn som viser at endringene gir bedre tjenester, sa Hynne.

Innovasjon, velferdsteknologi, folkehelse, demens, leve hele livet, brukermedvirkning, pårørende og frivillig sektor og kompetanse er sentrale stikkord for morgendagens helse- og omsorgstjenester. Alle innspill som kom frem fra deltakerne vil bli vurdert når kommunen skal planlegge morgendagens helse- og omsorgstjenster. Rådmannen legger frem sak til politisk behandling i løpet av 2018.

Leder i helse og omsorgsstyret Tom Landås, kommunaldirektør Sissel Hynne og fylkeslegen i Rogaland Janne Dahle-Melhus i god prat før workshopen startet. Foto: Wenche Johnsen

Leder i helse og omsorgsstyret Tom Landås, kommunaldirektør Sissel Hynne og fylkeslegen i Rogaland Janne Dahle-Melhus i god prat før workshopen startet. Foto: Wenche Johnsen

Sissel Hynne innledet.  Foto: Wenche Johnsen

Sissel Hynne innledet. Foto: Wenche Johnsen

Lydhør forsamling. Foto: Wenche Johnsen

Lydhør forsamling. Foto: Wenche Johnsen

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår