Tysvær - sentralt plassert

Slusene-i-SkjoldastraumenTysvær kommune, med sine 10 000 innbyggere, er sentralt plassert i Haugesundregionen og grenser mot kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio og Vindafjord. Kommunesenteret Aksdal ligger bare 13 km sørøst for Haugesund.

Aksdal er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt som binder helårsveien E 134 over Haukeli til Oslo sammen med E39, kyststamveien mellom Stavanger og Bergen.

Tysvær kommune er kjent for sine mange fjorder som river opp landskapet og for sin naturprakt med mye idyll. Her finner du 220 kilometer med kystlinje med vekslende natur som svaberg, lynghei, fjell og åser, dype fjorder og velholdte kulturlandskap.

Sjøhus-i-Tysvær

 

Det skrinne jordsmonnet i ytre del av kommunen var en av grunnene til at den store utvandringen startet fra Tysvær, med Cleng Peerson som reiste til Amerika og fant nytt land. Det samme landskapet inspirerte og trollbandt en av våre største kunstmalere, Lars Hertervig. Kunstmaleren ble født på Borgøy, den enete øya i Tysvær med fastboende.

Attraksjoner

 • Arquebus Krigshistoriske Museum -  Tlf.: 52 77 01 00. https://haugalandmuseet.no/museum/arquebus-krigshistorisk-museum/  Okkupasjonsmuseum m/nasjonal anerkjennelse
 • Badeanlegg / Reisen til Amerika / Tysværtunet kulturhus  - Tlf.: 52 75 75 00 - www.tysvertunet.kulturhus.no  Utstillingen "Reisen til Amerika", badeanlegg, klatrevegg, internetkafe, bibliotek, kino m.m.
 • Sandbekken Bygdetun  - Bygdetun med "Cleng Peerson-huset". Fint turområde.
 • Borgøy - Skjoldafjord Fint turområde med lune viker. Kontakt turistinformasjonen for båtruter fra Steinsvik. For guida turer, tlf: 52 77 78 30.
 • Slusene - Skjoldastraumen Norges eneste saltvannssluse fra 1908.
 • Fornminner på Leiranger - Et av de lengste nausttuftene fra sen jernalder og vikingtid.
 • Forminner på Erland Bautasteinar - gravhauger og sti til Freiåsen og Bjolandskjerringa.
 • Forminner på Vårå - Rester etter et av de lengste husene i landet fra folkevandringstida, ca 1500 år gammelt.
 • Bautasteiner ved Grinde - Noen av Norges fineste bautasteiner fra jernalderen. Merket tursti til Grindevannet og Grindeneset, ca 2 km.
 • Nedstrand Bygdemuseum -  Tlf: 52 77 00 10 - Mob: 908 85 017 Bruksting, redskaper, pynteting og møbler fra Nedstrand, middel-alderkirkegård i Hinderåvåg samt Nessa skole på Leirå fra 1863.
 • Utsiktspunktet Holekleiv -  Panoramautsikt over Boknafjorden, Ryfylkeheiene og Nedstrandsfjorden.
 • Galleri Nedstrand - Galleri og kulturcafé - Tlf: 51 21 40 59
 • Kvernhuset - Slogvik Restaurert kvernhus, trolig fra 1600-tallet.
 • Kvekarhuset - Stakland eneste intakte kvekarforsamlingshus i Skandinavia

Nedstrand

Utskrift